למה כשאני פותח את הסרברים הישראלים זה מראה שהרבה נעולים וחלק לא נעולים אבל אין בהם אנשים?!!?