שאורי הכין
ראיתי את זה ביו טיוב

http://www.youtube.com/watch?v=cUXE9...related&search=

רק עכשיו ראיתי אולי זה ישן אולי זה לא אבל אני מראה למי שלא ראה
אורי אני משתחווה בפניך!!!
איזה סרטון גדול וואי