אני מעוניין להיצטרף לאחת הקבוצות ..!!..מישהו מוכן לעזור לי בקשה?
איפה? ואך אני עושה את זה? ובאיזה דיון ניתן למצוא מנהלים של הקבוצות ??

יש תנאים ??