חדדו את מיומנויות האקדוחנות שלכם על בקבוקי י"ש מחוץ למסבאה. פגעו במטרות מזדמנות לתוספת ניקוד, פגעו בשעונים כדי לעצור את הטיימר, וטענו את האקדח עם רווח. מי מגיע ל-10,000?

למשחק לחץ כאן!