אז זהו שלא D:
חפש את המטמון 22
החידה שלנו להיום היא:
מיהו מייק בניסטר ומהו המטוס המיוחד שהוא הטיס?