הראשון שיירשם פה הוא הראשון שיזכה להשתתף D:

להזכירכם- היום בשמונה.