הצילו את האובה-אובות! הגאר-אובה הרשע רוצה לכלוא אותם בכלובים. התאימו בלוקים באותו הצבע וסלקו אותם כדי לאפשר לאובים לרדת אל הקרקע ולברוח!

למשחק לחץ כאן!