מטר מטאוריטים קטלני מתקרב לכדור הארץ! שלטו בסיבוב הכוכב כדי להבטיח שאף אסטרואיד לא מתרסק לתוך אזור מיושב.

למשחק לחץ כאן!