אחי שלחתי לך כמה הודעות פרטיות ולא ענית לי.

בקיצור אני צריך את המספר תעודת הזהות שלך,
כדי לשלוח לי את ה40 שקל שזכית בתחרות החתימות.

תוכל לשלוח לי במייל או בהודעה פרטית, תודה יהב.