קטגוריית WARHAMMER FANTASY עודכנה. עודכנו מוצרים חדשים (כל הצבאות), עודכנו מחירים, עודכנו מלאים. שימו לב - ליד כמעט כל מוצר מצוינת הכמות הזמינה במלאי.

במוצרים חדשים שימו לב במיוחד לאורקים וגובלינים, אלפי היערות, ועזרי המשחק Warhammer Counter Set ו-Warhammer 40,000 Vehicle Damage dice.


בברכה,
צוות כוכבי כסף.