http://www.team-dignitas.org/index.php?id=3982

להלן ההאתר של הקלאן team dignitas אשר בו ייבחר הגול הכי יפה בכל הפיפות אי פעם...
כל אחד יכול להשתתף ולא משנה באיזה פיפא...
אז תסתכלו שם בחוקים איך ולאן לשלוח ובהצלחה