שיבחרו מישהו שינהל את הפורום הזה ושהמישהו הזה ינהל פה את העניינים כי אחרת זה פורום עלוב עם שישה נושאים.