במסגרת המאמצים ליצור כתבות וידאו אנחנו מחפשים עורך וידאו לחצי יום עד יום בשבוע. לא נדרשת עריכה יותר מדי מושקעת, אבל נסיון וכמובן אהבה למשחקים יכולים מאוד לעזור.
אם אתם מכירים מישהו מתאים, אנא צרו קשר איתי, עם ניצן או עם אור.