41. קנסות לא משפיעים על מתאבקים להבדיל מפגיעה בכבוד
42. כל STABLE של מתאבקים סופו להתפרק
43. קרב של NO DQ הוא לרעת הפייס
44. כששני מתאבקים רוצים לדבר זה עם זה בזירה, הם חייבים מיקרופון או שהם עומדים במרחק סנטימטרים ספורים זה מזה
45. לכל תרגיל יש תרגיל נגד
46. שולדר בלוק לעולם לא יפיל את שני המתאבקים ביחד, דאבל קלוזליין כן
47. ממכות בראש הרבה יותר קל להתאושש מאשר מעיקום רגל או ממכות בצלעות
48. בקרב רגיל בלי התערבות חפצים או אנשים בין היל לפייס, אין נצחון אם לא תופסים את הרגל
49. כל בעיה בחיים אפשר לפתור במכות
50 אם הפסדת שבוע, תוכל להתעדכן מה היה בתוכנית החיה במשודרת בשבוע אחרי. כל זאת בתנאי שלא היה PPV באמצע. אם היה PPV באמצע, לא תהיה שום התייחסות לתוכנית שהפסדת.