תראו...שמתי את הפאת נגד הפירסומות...ואת ה COL UI ועכשיו אני לא רואה את המיתות והפינגים...
למה??