שוד, שוחד ושחיתות - בחשו בהכל והשתלטו על הרחובות תוך חיסול הכנופיות היריבות. לעיר יכול להיות רק בוס אחד!

למשחק לחץ כאן!