http://www.lastknights.com/index.php?page=home

משחק דפדפן אסטרטגי שמנסיוני במשחקי הדפדפן יכול להיחשב לאחד המהירים והפעילים שבהם.

במשחק אתם משחקים מפקד/גנרל בצבא של אחת ממדינות ימי הביניים ותפקידכם להתחלה לקנות לעצמכם חיילים לאמן אותם לעלות דרגות ושמתחילות מלחמות בין המדינות השונות להיות חלק מכוח תקיפה שכובש את הערים של המדינות האחרות.
אני לא עומד לפרט יותר מדי כי ההדרכה שהמשחק מספק ממש טובה ואני עצמי יחסית נוב לכרגע ועשיתי הרבה שטויות כך שאני מחכה שהמשחק יתחיל מחדש מה שאמור לקרות בשבועות הקרובים.