רשימת הקבוצות :
קבוצה 1 : woodgate + Cornill
קבוצה 2 : zmey + xorN
קבוצה 3 : deamon + angelic
קבוצה 4 : Bianco + nadi
קבוצה 5 : iNherit + eFFecT
קבוצה 6 : l1ght + penoh
קבוצה 7 : manific + valender
קבוצה 8 : mrwhat + tomeh
קבוצה 9 : balcon + skyfire
קבוצה 10 : trigo + intensivE
קבוצה 11 : talented + internek
קבוצה 12 : phyron + ferr
קבוצה 13 : SmoothZ + estor
קבוצה 14 : sik + hooper
קבוצה 15 : rapidos + molltrise
קבוצה 16 : Breath + ZolaDoom


שמינית גמר : De_dust2
משחק 1 : קבוצה 1 נגד קבוצה 2 - נצחון לקבוצה 2
משחק 2 : קבוצה 3 נגד קבוצה 4 - נצחון לקבוצה 3
משחק 3 : קבוצה 5 נגד קבוצה 6 - נצחון לקבוצה 6
משחק 4 : קבוצה 7 נגד קבוצה 8 - נצחון לקבוצה 8
משחק 5 : קבוצה 9 נגד קבוצה 10 - נצחון לקבוצה 10
משחק 6 : קבוצה 11 נגד קבוצה 12 - נצחון לקבוצה 12
משחק 7 : קבוצה 13 נגד קבוצה 14 - נצחון לקבוצה 13
משחק 8 : קבוצה 15 נגד קבוצה 16 - שתי הקבוצות הפסידו.

רבע גמר : De_inferno
משחק 9 : קבוצה 2 נגד קבוצה 3 - נצחון לקבוצה 3
משחק 10 : קבוצה 6 נגד קבוצה 8 - נצחון לקבוצה 6
משחק 11 : קבוצה 10 נגד קבוצה 12 , 19:40
משחק 12 : קבוצה 13 עלתה טכני

חצי גמר : De_nuke
משחק 13 : קבוצה 3 נגד קבוצה 6 , 20:00
משחק 14 : קבוצה 10 נגד קבוצה 13 , 20:20

מקום שלישי-רביעי : De_cpl-mill
משחק 15 : קבוצה 6 נגד קבוצה 13 - נצחון לקבוצה 6

גמר : De_cpl-mill
משחק 16 : קבוצה 3 נגד קבוצה 10 , 21:00