זהו!
אני כבר level 17 ואין לי אף בילד טוב לmage !
אני be.

תביאו לפה כל מיני בילדים טובים לmage!!!!!!!
לpvp !!!!
10-40:
אני רוצה בילד של אש..
אבל :
41-70:
אני רוצה בילד קרח..

אז בבקשה תביאו איזה בילד טוב...