אז כחה תקשיבו כל המעצבים אני רוצה לקנות 2 חתימות ב9 מיליון ש"ח בgta sa-mp
בחתימה הראשונה אני רוצה שאהיה דמות של אדם על אופנוע[nrg900] עם שמים שחורים ולמעלה שאהיה רשום theman.

בחתימה השנייה אני רוצה שאהיה רשום rzr למעלה [באמצע] ומתחתיה שאהיה רשום theman באותו גודל כתב בצד ימין למטה שאהיה רשום speed ומתחת לspeed gratte
בצד שמאול למטה שאהיה רשום razor_bmw ומתחת ל
sparco razor_bmw