נכון לעכשיו זו פשוט רשימת מלאי, בקרוב יהיה ממשק נוח יותר, עם קישורים ופרטים על החפצים. בינתיים, אם חפץ מסויים תפש את עיניכם, ניתן להזין את השם שלו במנוע חיפוש Thottbot.

Armor/Cloth
1 x Elder's Boots of the Eagle (stored on Zcgen)
1 x Nightsky Cloak (stored on Zcgen)
1 x Raincaller Boots of the Eagle (stored on Zcgen)
1 x Sage's Bracers of Stamina (stored on Zcgen)
1 x Shimmering Cloak of the Owl (stored on Zcgen)
1 x Watcher's Leggings of the Eagle (stored on Zcgen)
Armor/Leather
1 x Emblazoned Bracers (stored on Zcgen)
1 x Forest Leather Gloves (stored on Zcgen)
2 x Guardian Gloves (stored on Zcgen)
1 x Infiltrator Boots of the Owl (stored on Zcgen)
Armor/Mail
2 x Battleforge Gauntlets of the Bear (stored on Zcgen)
1 x Bonefist Gauntlets (stored on Zcgen)
1 x Glimmering Mail Gauntlets (stored on Zcgen)
1 x Trouncing Boots (stored on Zcgen)
Armor/Miscellaneous
3 x Brilliant Necklace (stored on Zcgen)
1 x Bronze Torc (stored on Zcgen)
1 x Heavy Silver Ring of the Bear (stored on Zcgen)
3 x Ring of Twilight Shadows (stored on Zcgen)
12 x Tigerseye Band (stored on Zcgen)
Armor/Shields
1 x Emblazoned Buckler (stored on Zcgen)
1 x Spiked Chain Shield of the Boar (stored on Zcgen)
Consumable/Consumable
7 x Lesser Healing Potion (stored on Zcgen)
Recipe/Blacksmithing
2 x Plans: Green Iron Boots (stored on Zcgen)
Weapon/Bows
2 x Long Battle Bow (stored on Zcgen)
Weapon/Crossbows
1 x Crystalpine Stinger (stored on Zcgen)
Weapon/Daggers
1 x Cross Dagger of the Monkey (stored on Zcgen)
Weapon/One-Handed Axes
1 x Black Metal Axe (stored on Zcgen)
Weapon/One-Handed Maces
1 x Jagged Star of the Tiger (stored on Zcgen)
Weapon/Staves
1 x Staff of Horrors (stored on Zcgen)
Weapon/Two-Handed Axes
1 x Battle Slayer of the Bear (stored on Zcgen)