ההודעה נמחקה והמשתמש נודה.
אם מישהו רוצה להתנהג כמוהו, שיחזור לחור ממנו זחל.