בהצלחה מחר לכל תלמידי יא..
המבחן יהיה מ 17:00 עד 19:00
על כמה מגישים אותכם אותי מגישים על 70