כולנו מכורים ..
אבל גם ביננו יש את אלו שמכורים יותר...
איפה אתה נמצא? ענה על הסקר ותדע.