הערב מתחיל ב-20:00 עד 23:00 בערך.
הערב כרוך בתשלום
לבקשות של משחקים אתם מומזנים להשאיר לי הודעה.