למנהל.
אתה יכול לפרסם את חוקי התחרות? כמו האם יהיה הל אין א סל או אלימינישן טאג טים?
והאם תהיה סטמינה ופסילות? תגיב דחוף, אני צריך לדעת על מה להתכונן עם חבר שלי.XD