תחרות מתישבי קאטאן אונליין ואופליין, פרטים באתר האיגוד
www.boardgames.co.il
רק אנשים שמוכנים להתחייב לשחק את כל ארבעת הסיבובים בבקשה