אם אפשר אולי לשנות את הפורום למקום שונה שיהיה יותר סדר,
או אם אפשר, ויותר עדיף, לעשות את זה בפורום הזה ופשוט לשנות הכל לקטגוריות,
וסאב קטגוריות.
לדוגמא:
General forum
private forum
class spesific forum
וכדומה.
משהו פשוט ובסיסי ולא מסובך אך עדיין נראה טוב :
http://www.wowcr.net/templates