יברה מצטער על האיחור אבל אני זאק כינוי dxxx מה שאתם צריכים תפנו אלי