למי שיש שירשום כאן את הusername שלו כי זאת פשוט תוכנה נהדרת ואין הרבה ישראלים בה.
ולמי שאין שיוריד xfire.com !
0ren019