בילד של Rogue שמתאים ל- PvE

חרבות:
http://www.wowhead.com/?talent=whxc0xZG0Ez0VzxMGo

פגיונות:
http://www.wowhead.com/?talent=whxb0xZGIV00Ez0RMRo

Mace:
מי משתמש ב- Mace?!?! לך תקנה חרב!

אתם מוזמנים לפרסם את הבילד שלכם.