כל אדם חדש שמגיע לפורום מחובתו לפתוח דיון ולהכריז שהוא נרשם!

בכותרת אנא רישמו שלום אני חדש ומעט פרטים עליכם.

מחובתה של הקהילה לענות לאותו בן אדם בהצלחה, ברוך הבא וכו'.

זוהי איננה בקשה!


תודה רועי