הזמן: העתיד הלא רחוק. המקום: המאטריקס. המשימה: הישרדו כמה שיותר זמן מול הסוכנים, שומרי המאטריקס. האמצעים: כל מה שבא ליד.

למשחק לחץ כאן!