בנמל יש מקום שיש בו רשימה של סוגי מכוניות שצריך להביא, ואם מביאים את כולם מקבלים פרס.

משהו יכול להגיד לי מה הפרס????