רק תוצאות יבשות אני יעשה סיכום גדול ביום רביעי:
אנדטייקר ניצח את מר קנדי.
קיין ניצח את MVP.
באטיסטה וגון סינה ניצחו את בוקר טי ופינלי.
כריס בנואה ניצח את צאבו.
בוגימן ניצח את מיז.
קנדריק ולונדון ניצחו בקרב סולם את MNM ארדיז דייב טילור וריגל.
והיה גם תחרות של דיוות.