תסתכלו למטה.

קצת מלוכלכת, אני אהבתי אותה.

/\
/\
/\