יש עד יום חמישי זמן בינתיים יש לנו זוכה אחד
Squall Leonhart שעיצב חולצה מדהימה של היטמן. אני רוצה שהתחרות תגדל בינתיים יש עוד שני פרסים ו Raw Is Jericho מראה סימניים רציניים לזכייה בחולצה השנייה.