הבבתי שברבע גמר חציגמר והגמר יש 3 שלבים של גיהנום אני מדיף שיהיה קרב רגיל, כלוב, וקרב סולם מכריע מה דעתכם?