lockNload vS Heros!


משחק מעניין מאוד בין lockNload נגד Heros!

המשחק יהיה מעניין מאוד .
קבוצת "lockNload" עדיפה אבל קבוצת Heros! בעלת כישרונות צעירים ועלולה להפתיע את המשחק

המון המון הצלחה לשני הקבוצות .
והשטובה ביותר תנצח !


סיקור :

נצחון בסיבוב סכינים ל Heroes! , הם בוחרים להתחיל teror.
2סיבובים ראשונים נצחון לקבוצת lnl
אבל heroes חוזרים למשחק ומשווים אותו ל 2-2.
סיבוב לאחר מכן lnl מנצחת וכן הלאה עד 10-3
סיבוב ניצחון של heroes והתוצאה במחצית הראשונה :
lockNload 11 - 4 Heroes!

מחצית שנייה מתחילה מהר ונגמרת מהר
5-0 לקבוצת lnl בזריזות רבה.
lnl לא משאירה צאנס לקבוצת heroes!.
והמשחק מוכרע בתוצאה
16-4 לקבוצת lockNload .

שחקן מצטיין : zapdos

בהצלחה לקבוצת lnl בשלב הבא.