קישור לחדשה.

איך יראה משחק שכזה? את מי נשחק, ונגד מי נלחם? (נראה לי קצת משעמם אם כל האויבים יהיו aliens).