משחק ציור: שרטטו שביל שיוביל את הכדור אל הכוכב, אבל בחסכנות עם הדיו!

למשחק לחץ כאן!