בקיצור תומר תמחק את הדיון או משהו, לא משנה כבר.

פורום נאב שלא מאפשר לערוך כותרת כמו שצריך..