קישור לביקורת.

אז מהו הדבר שחסר לגיא? האם FM נכנסה לו כל כך עמוק לדם עד שהוא לא מסוגל לראות משהו אחר, או שבאמת חסרה איזו נשמה ב-CM?