פקודות בסיסיות בשרת -SAMP

ליצור גאנג- gang create XXX/ ה-XXX מציין את שם הקלאן.
להזמין לגאנג חברים- gang invite ID/
לצאת מגאנג- gang quit/

להפקיד כסף בבנק- bank XXX/ ה-XXX מציין את סכום הכסף הרצוי.
למשוך כסף מהבנק- withdraw XXX/

אפשר להפקיד חשבון בבנק של גאנג! איך עושים את זה בצורה הזאת: Gbank/ לדוגמה.
ליפני כל פקודה מוסיפים את האות G בצמוד לפקודה ובתחילתה.
בצורה כזו כל אחד שבגאנג יוכל לשים כסף בחשבון של כולם וכולם יוכלו למשוך את הכסף שיש בחשבון!