אוקיי פה יהיו חדשות הקהילה....

*בחנוכה תיהיה פגישה.
*שרת נוסף בדרך.

וזהו לבנתיים!